closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der boete bij het Hongij Placcaat Art 19

bepaalt, wegens het tot vier diverse maa

„len agter uijt blijven met zijn orembai

als een van Poeloe tikus na Kawa bij

Pamilauw, eens van Haroeko na Hila=

en eens van Hila hier na toe, item over

het stooten tegens de orembaij van

Negorij Lima en de daar door veroor

„zaakte schaade C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e in een boete van

rd:s 6: wegens het agterblijven; met de kosten dog ont

„zegd den gedaanen Eisch wegens het stooten

Eisscher als meermeld

Den Eisscher als bij de presentatie

Contra

Den Radja van Soija Habel Rihata

Den ged:e zegt dat desselfs orembaij bij't vertrek

ged=e om zig te komen verantwoorden wegen„

der Hongij van hier wel is geweest, dog op de

de slegte gesteldheid van zijn orem

rheise onbequaam geraakt

„baij C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e in een mulcte

van rd:s 25: met de kosten en recommandeert den

„zelve te zorgen dat zijn orembaij op een ander tijd

in een beeter staat is.—

Den Eiss=r als bij de presentatie

Eisscher als voorschreeven

Contra

den ged:e absenten ook geen oudste in zijn seede geleonden Den orangkaij van Groot Hoetoemoeri

Johannes

Den