closeTerug naar inventaris

Transcriptie

144

Johannes Schupiorij, ged=e om te komen

hooren verzoeken Condemnatie tot betaa„

„ling der boete bij het Hongij Placcaat

art 19: bepaalt wegens het tot vijf maalen

toe agter uijt blijven met zijn Corcorne

als eens bij het ankeren voor kellemoerij

eens bij het ankeren voor Toboe, eens voor

Haija eens voor Hoewaloij en eens

voor Hila, item wegens het te laat zenden

van desselfs boegseer orembaij om den

E: Eisscher van Haroeko na boord te haalen

en daar door veroorzaakte schade aan de

kleederen door den regen C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e mits deasselvs nom

Comparite en het niet zenden van een oudste in zijn

steede in een boete van rd:s 15: om door hem zelfs en

alleen voldaan te werden, en houd daar mede ook

voor voldaan den eisch van den fiscaal.

Den Eiss:r als bij de Presentatie

Eisschen als vooren gelegt,

Contra

Den ged=e weet niets tot zijn verschoo„

Den Pattij van Akoon wathan Pieter

„ning te zeggen

Tahaparij ged:e om te komen hooren ver„

„zoeken Condemnatie tot de betaling der

boete bij het Hongij Placcaat art: 19: bepaalt

wegens het vier maalen agter uijt blijven

met zijn orembaij als eens voor Kellemoeri

eens