closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eens voor Toboe, eens voor Amahij en eens

bij het arrivement alhier

Den Raad Condemneert den ged=e in een boete van

rd:s 15: met de kosten

Eisscher als meermeld

Den Eisscher als bij de presentatie

Contra

Den orangkaij van eegorijlima ged:e om

Den ged:e weet zig niets te ontschuldigen

te komen hooren verzoeken Condemnatie

tot de boete bij het Hongij placcaat art: 19:

bepaald wegens het agter uijt blijven in het

ankeren voor kellemoeri C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e in een boete van„

rd:s 25: met de kosten

Eisscher als meermeld

Den Eisscher als bij de Presentatie

Contra

Den Pattij van Lillebooij Josua Castanja ged:

Den ged=e negeert agter gebleeven te zijn dog

om te komen hooren verzoeken Condemna„

het tegendeel wierd zo door den E: Eisscher

tie tot de betaaling der boete bij het hongij

als verscheidene Inlandse Regenten beweesen

Placcaat art 19: bepaald, wegens het twe

maal agter uijt blijven met desselfs Cocorre,

als eens bij het ankeren voorkelle moerij

en eens voor Haija C: E:

Den Raad„

Condemneert den ged:e in een boete van

met de kosten

rd:s 23

Eisscher