close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0636

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eens voor Toboe, eens voor Amahij en eens

bij het arrivement alhier

Den Raad Condemneert den ged=e in een boete van

rd:s 15: met de kosten

Eisscher als meermeld

Den Eisscher als bij de presentatie

Contra

Den orangkaij van eegorijlima ged:e om

Den ged:e weet zig niets te ontschuldigen

te komen hooren verzoeken Condemnatie

tot de boete bij het Hongij placcaat art: 19:

bepaald wegens het agter uijt blijven in het

ankeren voor kellemoeri C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e in een boete van„

rd:s 25: met de kosten

Eisscher als meermeld

Den Eisscher als bij de Presentatie

Contra

Den Pattij van Lillebooij Josua Castanja ged:

Den ged=e negeert agter gebleeven te zijn dog

om te komen hooren verzoeken Condemna„

het tegendeel wierd zo door den E: Eisscher

tie tot de betaaling der boete bij het hongij

als verscheidene Inlandse Regenten beweesen

Placcaat art 19: bepaald, wegens het twe

maal agter uijt blijven met desselfs Cocorre,

als eens bij het ankeren voorkelle moerij

en eens voor Haija C: E:

Den Raad„

Condemneert den ged:e in een boete van

met de kosten

rd:s 23

Eisscher