closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26=e October 1689.

meesteren, benevens den Curateur adltes Jacobus de

witte, den fiscael hendrik kaes, en den winkelier

Tobias laps, dewelke alle nog besig zijn om de nalatenschap

te Jnventariseren, en alles zoo veel doenlijk is bij den anderen

te brengen, van welk verrigten en bevindinge ook per

naesten ampel advis aan den E: heer Commiss:s de haes

gegeven sal werden, en waerop almede sijn Ed:s nader

ordre sullen blijven afwagten; eenlijk dient tot uw Ho Ed:

speculatie dat meermaels gem: sijn E: zal:r althans

bij de EComp.e op Jnterest staen heeft, een somma van

rd:s 49160. of ƒ147480. vide Extract bandas negotie

grootboek gequot.t N.o 12.

den boekhouder S:r Land Here in plaetse vanden

gedeporteerden ondercoopman Coenraat thim, tot hooft ten

Comtoire waier sijnde aengestelt, is daer door komen te

van sects

vaceren het ampt, van heeren weesmeesteren deser stede

tot welke bedieninge dan bij resolutie vanden 20.

september pass.o genomineert en gestelt is, den Casfier

abraham molen iser. Jnsgelijx is ook bij het overclijden

vanden vendrig dommicus van aken, die als hooft

officier de poste van’t Casteel belgika bedient heeft,

Conform ged=te resolutie geordonneert dat den p.l

Luijtenant hendrik piek, als hooft officier d.o Post

waernemen

5

meergem: sijn E: heeft

bij de Comp.e op interest

staen rd.s 49160.

den boekhouder ensects

van weesmeesteren tot

hooft ten Comt=re pen

woudr aengestelt zijnde,

is d.o plaets komen te

vaceren

waertoe den cassier

molenyjser verkorents

is in plaetse vanden overleden

vendrig van aken, waer door

’t Casteel belgica van een hooft

officier ontbloot zijnde weder

geordonneert den p-l

buijd. piek