closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 28=en April 1690

verleent, dien oversulx eerbiedigh. versoeken, bij uEd:

geaccepteert en voldaen mogen werden, sijnde t Comtoir

generael bij de bandate Handelboeken daer voor behoorlyk

gecrediteert. onderstont en was getekent, W: bastingh

Cornelis Stul, Ian Heifselberg, hend:k Caas. J:s wijns,

J:s de witto, hendrick Liek, en Copias Caps. in Marginestont

Banda op Naira aan't Casteel Nassauw 28.' april 1698.

Register van alle zoodanige boeken

en papieren, als met de fluijt

kronenburg geconsigneert aanden

Ed: Heer oannes Camphuijs

gouverneur generael, ende Ed: Heeren

Raden van Nederlants India tot

batavia op heden afgegaen

N:o 1. originele missive ges. door den E: Eillen Basting

opperkoopman en protempora gesaghebber ende den

raad deser provintie, aen gem: haer Ho Ed:

de dato 17.' Maij 1690

N: 2:

No2.