closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

Van Banda den 17=e Maij 1690.

te twijffelen, des ons recommandeerde, soo veel doenlijk

recommandatie omsig

tot defentie klaer te

maken

alles tot defentie ten spoedigsten te vervaerdigen, ende

waerop bij ons ten selve dage en vervolgens in vergaderinge

aendagtelijk gelet zijnde, wat tot verstrecking van’t

swacke Casteel Nassauw, 'twelk door ouderdam en

veelvoudige aerdschuddingen sodanig verswakt ware

dat het selve niet heel veel Latiges van Canoneren soude

konnen uijtstaen, bij der hand genomen, en wijders in Cas

der buijten posten gedaan dienden, wierd met een parigh:t

van stemmen gearresteert, het Casteel nassauw voormelt

genomen besluijt om

nassauw aande zekant

met een pallisade hoorn

aende zeekant van des admiraels off westpunt

werk en schanskor

ven te sluijten

tot aende oost of rotter dammer punt met een pallisade

hoornwerk, of andere siguur na het best soude wilden.

vallen, van binnen met sufficante geviede schanskorven

beset, tot aende strand te sluijten, en met het swaerste

en niets waer canon

Canon te monteren nademael het waterpas, om sijne

te monteren

nauwe bekrompentheijt onmogelijk tot de behoorlijke

om Reden hiernevens

defenitie en bevrijdinge der rhede te verhelpen ware

mitsgs: de binnenbarm van’t gedagte Casteel mede

debarm mede te palisa

met pallisaden en kleijnder schanskorven te sluijten,

deren en

omme