closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39

Van Banda den 13=e Maij 1690.

zijnde 'tselve eerst

zijnde, voor een tijd ook digt bevonden, maer kort daerna

weldigt, maer

bij ontmoetinge van 2. รข 3. aerdschuddingen (die wij inde

door de aardschuddinge

maenden december, en Ianuarij, almenigmael, en

waeronder sommige al vrij hart gehad hebben, edog gode

sij dank buijten merckelijke schade, aende gebouwen

te doen voorbij geraekt zijn) wederom lek bevonden; en weder lek bevonden

binnen korte dagen tot op wat meer dan een voet water

ledig geraekt, waerop deselve andermael, naer dat

dog de bodem is digt

sodanig agt dagen sonder te laperen hadden gestaen, en

waeruijt genoegsaem ontwaerden dat de bodem digt was,

door de metselaers, en bijgevoegde gecommitteerdens, na

dat ledig geput, en schoon gemaekt was, nauwkeurig

gevisiteert wesende wierden daerinne 3. principale

daerinne sijn drie grote

scheuren gevonden, als

scheuren gevonden, als een dder dwars scheur inde

inde noortzij muur

noord Zieijdmuur, ongevaer 11. duijm van de grond,

soo mede inde west dwars muur een barst regt op

west dwars muur en

en heer, ontrent 28. duijm vanden bodem, Iem aende

een inde endel muur

oostkant inde endelmuur, een voegbreuk mede op

een neergaende, en ongevaer 13. duijm van de grondt

behalven dat 'er op verscheijde plaetsen de pleijsseringe

was afgevallen, en welk gebrek volgens het gevoelen de pleijsteringe was op

veleplaetsen afgevallen

der gedagte metselaers, niet wel zoude te remedieren.

zijn