closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:' Maij 1690.

voor het swaerste Canon tot Neira in gereetheyt gebragt

als:

23. p.s tot 18. ponders

9. —. tot 12. D=os en

9. —. tot 8. D=os

On

41. p.s affuijten

En sijn Jegenwoordig om dat geen affuijtswalpen meer

nu werd de kap tot de

reduijt tot denner gestraek

en hebben, besig met de kap vande reduijt de morgenstar

tot denner, na welk verrigten wij de Civile reparatien

van s'Comp. woningen soo binnen als buijten 't Casteel

Nassauw, volgens aenwijsinge der gecommitteerdens,

sullende reparatie aan

en

s Comp.s fortressen

die de werken in september Iongstleden hebben opgenomen

woningen eerstdaegh

by der hand genomen werd

Eende daerop gegeven last vande Ed: Heer Commissaris

de haes, bij sijn Ed: meermael gem. memorie de E:

heer gouverneur willem van Zijl zal:r tot naregt

overgelevert, bij de hand gedenken te nemen, en waer toe

als voren van amboina de volgende Houtwerken

gevordert zijn, als:

1500. p.s duijms goede siki batoe planken

nevenstaende houtwerken

500.—. ander halt duijns

uijt ambon sijn gevord.

300. —. baija ribben

50. p:s