closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

de smits maken schoppen

spaden E jtem

beslag der affuijten

de swaerwegens onderhou„

de wapenkamer

dekuijter heeft ookde

handen vol met mak

van balijs J.a

Van Banda den 17:e Maij 1690.

onderworpen geweest is en blyven zal

de smits staen ook niet stil, want 'er voor haer buijten

den dagelijxen voorval met het maken van ijsere schoppen

spaden, houwelen (daer inden beginne vant afgelegde

werk gants geen voorraet van was) Item het beslaen

der affuijten, en andere diensten behalven de particuliere

gerieven; dewelke mits betalinge in Cassa ook soo veel

mogelijk soeken te voldoen, genoegsaem hand gebaer kom

werden gevonden

de swaertvegers vinden ook genoeg te doen, met het

onderhouden der wapenkamer, in het repareren der

geweiren die doer exercitie dagelijx onbruijkbaer

geraken, en ons vande buijten Comptoiren telkens

toekomen

de kuijper heeft soo lang leggers gemaekt, als 'er duijgen

sijn geweest, dog behalven dat valt'er dagelijx voor hem

genoeg te doen, met het maken van vuijlis en waterbalis

daer de zoldaten soo ruijg mede te werk gaen, datse bij na

alle weken wat nieuws moeten hebben, als mede het

versien van de drink en andere watervaten, die op de

chialoepen en tot et afhalen van kommers drinkwater

in

6