closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

Van Banda den 17=e Maij 1690.

in gebruijk zijn, en bij na alle dagen reparatie vereijsschen

de draijers en blokma

kers staen niet stil

insgelijx houtmen de draijer, blok en Zeilmaker ook

het slaven quartier

Continueel buijten stilstaen, en dit is voor soo veel de

ambagts gesellen aaenbelangt. Ook is het Comp:e

slaven quartier, van huijsinge, door dien het net

laphalven, niet meerkan staende gehouden werden

s kruijtmakers wonin

ge en de loots op de werf

alsmede het dak van des kruijtmakers woninge,

zijn van dak vernieuwt

Jtem dat vande loots, off logiment der matrosen, op de

werf geheel vernieuwt, sulx voor een Iaer a 2. daer geen

omkrijken na sal zijn

het gene wijders van eenig remerk is voorgevallen,

behelst wel ten principalen de volgende substantie:

dat de Chialoepen Zourobaia en Samarang als voren e Caloepen sourobaija

en samarang ouder het

gesegt onder behoorlijke jnstructie, en opsigt vanden

opsigt vanden boekhouder

ardes, en

boekhouder pieter ardes, na Nila, babber, en damme„

adsistent nels Caes,

Item den adsistent mels Caes, na wetter, kisser, lethij en naer de Zo: en w:

eijlanden verteijst

noa, tot provianderinge onser posthouderen afgesonden

op 18. en 19.en november daeraen weder reverteerden,

hebben onse posthouderen

hebbende allerwegen de bontgenoten en onse weijnige

met de jnlanders wel

gevonden, maer

militairen op die Eijlanden verdeelt in goede eenighen„

en wel zijn, maer Radja Salomon tot wetter, niet

te