closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

Van Banda den 17:' Maij 1690.

vande sekerheijt der francen oorlog, onder recomman, alomme notiticatie

vande Francen oorlog

„gatie wel op hoede te zijn, ende Eijlanderen inder minnen gegeven

tot den pligt haerder gemaekte verbonden dagelijx te

niet nevenstaende

recommandatie

vermanen, en zoo veel doenlijk te houden, mitsgrs:

bij verschijninge van eenige diergelijke vijand, ontrent

die eijlanden deselve tragten alle bedenckelijke afbreuk

toe tebrengen, vide afgaende briefboeken, onder dato 2. 5. en

6. december anno pass.o ongevaer 2. maender hier na

of op 11. februarij wierd ons per den burger mixties

bekomen miss: van

paulus de lanoij van makisser en wetter een briefje

Radja Salomon, Jtem

van Radja Salomon Speelman, Item een d.o van radja

radja backen en onsen

Fredrik backer, als ook een d.o van onsen posthoudenden

serg:s op kisser, dat

serg.t Ioost fredriks: toegebragt; gedagtekent 10. Janua:

en 1.n Februarij anno stantij, bevattende enelijk dat

den goeden toestam al

daer eenlijk vermelt en

vanden sergiant en Radja backer, den goeden toestant

eenige

van makisser, benevens eijsch van benodigtheden; maer

dat van radja Salomon,

radja salomon notiticeerde bij den sijnen dat sig

klagten over denige kissere

verscheijde kisseresen agter ’t land van wetter ophielden

sen op wetterhuijshouden:

ende tot groot nadeel der wetteresen al het wax vanden

alsoerees inkogten, en nakisser vervoerden, sulx hij

die al lange van daer

salomon en den eijgen Eijlander nanlijx iets.

soude zijn gedreven

daervan magtig konden werden, om welke

indien

redenen