closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hij radja 'tselve niet

belet hadde, met versoek

daerinne geliefden te

voorsien

exouijs over dat niet

thuijs is geweest

om alleweske

vorenstaende redenen

den ads.t nels caes

andermael der

Samarang

Van Banda den 17=' Maij 1690

redenen ook de wetteresen al voor lange ged=te kifferesen

met de wapen van daer zoude hebben gejaegt

soo hij radja na zijn voorgeven tselve niet hadde verhindert,

des versogt dat wij tot voorkominge van onheijlen

daerin tijdelijk believen te voorsien, en Radja backer

gelasten dat hij sijne onderdanen van wetter te huijs

op ontbode, sig wijders met een Compliment excuserend,

dat bij ’t aenwesen onser Chialoep van huijs geweest, en

daeromme met dat bodempje voor de EComp. geen wax

hadden kunnen afschepen, sonder meer, vide aenkomende

briefboek onder dato voormelt te vinden, waerop dan

met het kenteren der Z: EE: beurt winden, bij ons in

vergaderinge van 21.n maert gelet zijnde verstaen

wierd, tot afhalinge van een goede partij wax, datw'

nu al eenigen tijd ten diersten vande burgeren hebben

moeten inkopen, als mede om de poste delfshaven

van het benodigde te versorgen, dog wel ten principalen,

om met onse ordres tijdelijk te voorsien dat gedagte

twee Eylanders, om het voren aengehaelde, in geen

verdere verwyderinge geraekten, den adsistent

nels Caes, p.r de Chialoep Samarang, hoeeer hoe

lever andermael dat uijt af te zenden, gelijk dan

ook