closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17=n Maij 1690.

vergunt sijn tot Naira ter woon te verblijven

de gerammers enkeffinges de goram, en Cerammners, off ombeter te zeggen de keffingers

brengen veel sagou aen

onse naest maer trouw lese geburen varen, dagelijx over en

weder, en versorge dese provintie rijkelijk van haer boombreot

die weijnig aftrek heeft

daer Jegenwoordig om de goede koop der rijst, de klatin is,

de laeste en waeronder orankaij Soumat wel de Ergste

schijnt te zijn, hebben onder het beleijt van hem djoemat,

den orankaij doermat

volgens berigt vanden keffingsen anachoda Iava nu

groote 4. maenden geleden, met 3. wel bemande Jonken

is met 3. Ionken naer not

guinea uijtroven geweest

ter kuste nova guinea, uijt roven geweest; en met

behulp vanden Orangkaij sataga, bauw genaemt, uijt de

een goeden slaven buijt

Negorij roema battij, een goeden slaven buijt gehaelt, tot

op koffing aengebragt

keffing aengebragt, en van daer wijders door sijn zoon

die door sijn zoon laen naer laen, per gelijke 3. vaertuijgen, naer amboina ter Negotie

amboina roude vervoert zijn

laten vervoeren heeft, of dit nu de waerheijts, sal men

wel haest van daer ontwaren, boven dit sijnder nog

ontrent medio maert naer gedagte kuste ter Negorije

koesevoeij tot den massoijhandel van Ceram afgesteken

ook zijn 7. Ionken naer

Coesevoeij vertrocken

7. gelijke onken, onder opsigt van 4. anachodas

te huijshorende als

wijl