closeTerug naar inventaris

Transcriptie

44.

die den op of onder

gang van zijn rijk

bone aan de deceht

vant processiek

den gouv.r antw. nu

volgen de Consideratie

over t opruijen des Ed:

Van Macassar 29:'n Aug.o 1695

als Off hij zijn vader off moeder vermoort had.

Ook bij aldien zijn hooghts neve off susters zoon aron

Palacca zijn hoogh.t verradelijk van t leven

beroofde, off ik niet oordelen zou, dat hem die

boosheijt, met het aandoen van een smadelijk door

moest vergoeden werden. dog dese als diergelj redenen

besloot zijn hoogh.t net teseggen, dat den op off

ondergang van lijk Bone, aan de decisie van

dit proces hing: maer dat hij op VHoEd: troostel

redenen van Chinrana op bontnale verschetten

was, om door bewerking vanden gouv:r agge„

wischte zien, de smaet, het herten leet en de droesf.

waer in hij mits verwijling der straffe aan

radja biema, andersints voornemens wors„

geweest, zijn oude dagen, iede tegenwoordige

pinelijke siekte tot Chinrana te eyndigen: welke

tale zijn hoogh.t met tranen besloot. ik beweerde

wel, dat erdoorgaens onderscheijt gemaekt wierd

in de saken die Laneklaer, off maer ten dele,

en duijsterl. bleken, maer ik merkte ook, dat det

het gemoet van zijn hoogh.t meer ontroerde, ende

dat het zoo wel int openbaer als geheijm, nog

minder zou gevoegd hebben, om op te halen, datmen

bewuste moord

radja Tambora ook verdagt aan de

reurs

ber

hield; van twelke zijn hoogh.t, in een bijsondere

redenkaveling, met den oppercoopman schenkenberg,

betuyjgd had; niet alleen te geloven, maer sekerljk

teweten, dat het Enkel lengen en bedrog was

Egeen de tijd nog wel ontdecken zoude Ca

ik was twee dagen voor dese bij eenkomst oock

gewaerschont, dat zijn hoogh.t door Maccassaert

omrblasers