close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30:

Van Banda den 26. Maijs695.

is volgens sententie vande raad van Iustitie gecon„

hoedanig den serg.t thomas

tidens gesententieert is bedemneert, om de kogel over ’t hooft geschoten en 12. Iaren

adopus publicum inde ketting na rosingijn gebannen

te werden behalven, een pecuinele amende van 200

rijx d.o auso, behalven de Costen en misen der Iustitie

dit sal Ongetwijffelt den Inlander omsigtiger, en

Onse posthouderen vromer en voorsigtiger doen

werden

dankbetuijginge overde Voor VHEEd: gegeve qualificatie tot verbetering,

qualificatie tot de te dven

vertimmeringe en reparatie aen Comp=n gebouwen,

timnneragie en reparatie

blijven wij VHoEd: dankbaer, en is daerin door een

onvermoeijden ijver grotelijx gevordert, insonderheijt

in dit Casteel, en ook op eenige buijten plaetsen waerover

hoeverre daerontrent

gevord.t zijn, sal ten

met het laeste schip breder en distincter gedenken

naesten gesz: werden

te schrijven.

het metael Canon uijt de baricade delfshaven, op

nopende het metaelland

kisser is bevorens VHoEd: ordrealverwisselt geworden,

dat in nederland is

gelijk VHoEd: in ons Jongst nedrig schrijven is verstendigt,

afgescheept

welk Canon in dit schip onder meerder partije

metale d:os tot ballast gescheept is, sullende met

die vande redout Cuijlenburg als Elders mede

hoedanig met dat van

redout kuijlenburg soel

sodanig handelen, sodaning zodra ons daer toe

werden gehandelt

bequame tijd en gelegentheijt aende Hand

komt

aende Hoogtens wedersijds van het Casteel belgica

'tsed.t de weste monsso

is aen belgicas hoogten

is sed.e het sterk vallen van samt en assch uijt dien

met gearbeijt

bij na gelegen vinberg niets gewerkt, want men

heeft