closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Folios

A:o 1708

Cheribon

ontfangen

sumanapper Missive van den resident Cornelis Jongbloet en

den 13 8ber: p:r de

raat tot Cheribon aan haar Ed:s de hoge reg: tot

„190

batavia, ged:t 9:e 8ber

d:o van en aan de selve ged:t op 10:e daar aan 199

2 novemb: p:r

Jnlantsvaartverd:o door en aan als voren ged:t 27:e october . - 201