closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon San dano 8„e Auij 1734.

pangerang depatig ragja Corsbonna, die bij den bevesrigt werd iit gesegen

bestier over alle de Landen en volkeren wan siethan amumnij ter tijd en wise

o twes Ionp princem raton en gootij, als fucceseiren en Ewogenamen vanden

pangerang depattiy Cheribon, tot hare mondige Jaren zyn gekomen, dier halven

de ordentelijke reg: deser volkeren en torgdraging, voor de goede opvoeding en

oedening, der twee Ionge princen, ten hoogshen aan den pangenang Coussouna

recommandeeren, als meede een goede Harmonie met zijne broeders, de zoonen

van suethan anum te onderhouden, de Voorregten, door de Vader aan de zelve

vergemt Laten gemieten, en gpenbints ont trekken mitsgs: de princen

Ratou en gustij nevens haere moeders uijt de Incomste vant rijk te doen

Gubeisteeren alle welke Incomste geduurende die wegeringe bij den pangerangh

Coussorina sullen werden geprositeert, en niets daar van gemist dan ’t geene

tot alimentatie vande voorn: Jonge princen, en Verder onderhout tot ’t fatsoen

vapt rijk overeijscht in verwagtinge alle van welke debvoiren en ververs ten

dienste van de Comp: voornamentlijk d'indigo telinge, rijst procura, en houtcapperije

voort te selten dese beovendig sal blijven, soo lang de pangerang Cousonna

de beveelen

39