close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij A:o 1735.

een groot gedeelte aan det

dispencier en Pakhuijs„

„meester tot Batavia moet

werden thuijs gesogt die legte„

„lijk sien kan of het vaat

werk en de note misschaten

ten tijde der afschepping

soo wormsteekig zijn ge„

„weest als men daar van

voorgeeft en de selve soo„

danig bevonden wesende

niet had behooren af te

scheepen, weshalven vy

sullen verwagten dat dier„

gelyke suspecte behaude„

lingen en slardigheden in

het aanstaande met meer

zullen worden begaan

dewijl wij niet gesint zijn

die voortaan soo gemak„

kelijk weer te passeeren

Dat uE: de versogte huwelijke

aan den onderstuurman

Harman sibes en den

sergeant Jan Michiel

Ruller met vrouwen

ten desen hoofd Comptoire

woonagtig hebben toegestaen

is volkomen van onse

approbatie nademaal

wij