closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1733

van Eps /:Z: G: /in de maend no

vemmber ses verleden Jaars debasen

over de timmerleeden en metselaars

met hunne gesellen naderwaard

heeft gesonden ten einde het een en

ander te repareeren, gelijk dat door

haar ook is verrigt geworden Egter

sal ik soo dra mogelyk is die werk

basen ter inspectie en tot mijner ge„

rustheijt weder dan heer senden,

gaande hier nevens een goede maende

rolle waar op de door uE: versogte

persoonen sijn geplaetst om volgens

de daar ondergestelde ordonnantie

verstrekking op reecq: van zolsijen

tedoen waar na ik de quitantie val

nevens de bi uE: onbequaam sijnde

goederen ten spoedigsten herwaard

verwagten zal en ondertusschen na

geregene groete verblijven /:onderstond

VE: vrine ten dienste /:was getekend:/

N:s Nicolai /:ter zijde:/ Banda

in’t Casteel nassauw den 29:' 7ber:

.

A:o 1732.

Ourien