closeTerug naar inventaris

Transcriptie

221

Van Banda onder dato 1:' Maij 173.

Ourien

Aan P„r Jacques Barriel

boekhouder en Resident

aldaar

Vroome Discrete

Uijt een Copia brievje door ul: aen

den Coopman en ondersteld hoofd tot

Louthoir d’ E: Marten Lelivele en

dato 17.' deser gesz: mij gebleken

sijnde dat ter ul: residentie verscheyde

seer nooe sakelyke reparatien soude

benodigen waar toe ul: ele voor

spraak van sijn E: quam te versoe

ken ’t geene in soo verre wel gedaen

is niet tegenstaande Egter het g’ad.

viseerde der wegen mij niet zonder

reden onaannemelijk te voren komt

ter zake den baas over de huijs tui

merleeden nevens vier zijner gesellen

en veer metselaars met de benodigde

materialen in de maand october des

verleden Jaars nn ut: Cerritoir door

den Heer gouverneur David van

Eps /:Z: G: / gesonden sijn gelykt

„blikt bij sijn E: agtb: brieffe in dato

ult„o dier moend aen ul: predensseur

Fredrik