closeTerug naar inventaris

Transcriptie

223

Van Banda onder dato 1„' Maij 1735.

///:ter zijde:/ Banda nassauw den

70: 7ber 1732.

Wayer

Aan Mons„r Louis Welman

onderkoopman en ondersteld

hoofd aldaar

Vrooue, Discrete

Sechert het affegaan mijnen deven

sub, dato 25:' aug„o J„o leden hebben

ik ontfangen teee never p: briefjes

de datio 3. en 9:' deser waar uijt

mij gebleken is dat de perkibesitters

in uE: district weder een tantumr

van 65. gesorteerde soequels foely aen

d’ EComp: geleverd mitsgaders uE:

na myn ordere en Jaarlyxe uufautie

alle de bi uE: in wesen sijnde

'sComp:s reeele Effecten onder ult„o

der gem: maand aug„s opgenomen

hadde en waar aen niet twyffele

schaon de benodigde papieren mij met

toegesonden sijn gelijk dat wel

hadde behoord en uE: immers met

onbekend is weshalven ik deselve

nog sal verwagten en van gelyken

ook