closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bemda onder dato 1:' Maij 173.

fredrik Moll geschreven ten eijnde

het alles â Coslij hegt en sterk te

maken en welk briefje door hem

op den 7:' xber: daar aen is b'andw„

geworden met Communicatie dat met

het repareeren van't noten huijs een

Eijnde gemaakt was dierhalven thans

ter inspectie vant een en onder en

tot mijner gerustheijt Costijwaarts

overkomt den boven gem: werk.

baas en tot het maken van een loos

dak in’t noten heijs den mandadoor

van ’sComp:s slaven quartier met

eenige slaven en verwaggting uE: à

Costij van de percq: eenige gekapte

bamboesen bekomen sal, soo neer, kan

ul: dien man en het slot van de

voordeur der wooning om alhier

een flentel te konnen maken herwaerd

senden om hem tot andere nodige

diensten te konnen gebruijken van

neer ik ul: als dan ordonnere

by duijstere maan bamboesen te laten

kappen en mij sulx bekend te maken

op dat ik wij daar na sal kon„

nen regten sonder anders dan dat

ik ben /:onderstond:/ Ul: vrune

/:was getekent:/ W„s Nicolat

/:ter zijde