closeTerug naar inventaris

Transcriptie

263

Van Banda onder dato 21: Maij 1735.

„de pantihialling D' Kraaij beladen

met.

3000. p:s adapper

64. lb peper

40. k:t Campoli

4. maten Zout

2. p:s dood kisten

40. kalk slooijen, en

4. lasten rijst

uijt wisens nevens leggend Cognoiseementje

ik zal dit kieltje ten spoedigsten met

kalk die ik gedenke bereeds in krab

ben gat gebragt zal zijn en brand hout

beladen weder te rug verwagten en

vangelyjken ook sodanige gecondemneer

dens en lijf Eijgenen nevens de ses militei

ren als by dehier beseyden gevoegde

notiene genoemd en ul: ten Dienste der

kalk over op den 5. Julij van het

voorleden Jaar toegesonven sijn en

dan nog vier stux van de loeste lat

ul. in den Jare 1731. onder de rege

ringe van den E: E: agtb: hier Davee

van Eps om kromhouten te kappen

over gekomen welkers namen al

mede op gem: notitie tevinde zin

sonder dat uE. een van alle de gecon„

denneerdens of lijf eijgenen tegens andere

sal