closeTerug naar inventaris

Transcriptie

341

Van Banda onder dato 31: Maij 1733.

laeten doen, om desteenen telaeten breken

en aen de wal telaten brengen tot de

kalk over tusschen wylen om geen werk

natelaeten soo heb ik de werk luijden boo„

stux Jalij boomen laeten verplanten en

verders hout laten Cappen tot eenige kool

oven, waar door geen onagn, meer enis

om meerder kalk over te branden van dese

Jaar en versoek uE: g’Eerde om

40. kann: lampolij

5000. p:s adapper

60. lb pepper

4. mnaten zout

2. p:s dood kisten

4. lasten rijst

de restarte van de rist kan ik nmet aanstaen„

de maand toekomende laest leden doen

uE: g’Eerde hier de ronde gedaen heft

soo heb ik aen uw g’Eerde van bewust.

weegens hier leggende gecondemneerde ge„

maakt Jan Collembeij versoekende de

plaats van de scherpregter soo bij man„

„quement van de andere mogen voorvalle.

waar mede zulle ik met alle Eerbied

en onderdanig respect verblijven /:onder

stond / als voren /:was getekent:/ J: H:

reggers (:ter zijde:/ Rosengaen den

25: 9ber: a: 1732

Neira