close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0357

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

341

Van Banda onder dato 31: Maij 1733.

laeten doen, om desteenen telaeten breken

en aen de wal telaten brengen tot de

kalk over tusschen wylen om geen werk

natelaeten soo heb ik de werk luijden boo„

stux Jalij boomen laeten verplanten en

verders hout laten Cappen tot eenige kool

oven, waar door geen onagn, meer enis

om meerder kalk over te branden van dese

Jaar en versoek uE: g’Eerde om

40. kann: lampolij

5000. p:s adapper

60. lb pepper

4. mnaten zout

2. p:s dood kisten

4. lasten rijst

de restarte van de rist kan ik nmet aanstaen„

de maand toekomende laest leden doen

uE: g’Eerde hier de ronde gedaen heft

soo heb ik aen uw g’Eerde van bewust.

weegens hier leggende gecondemneerde ge„

maakt Jan Collembeij versoekende de

plaats van de scherpregter soo bij man„

„quement van de andere mogen voorvalle.

waar mede zulle ik met alle Eerbied

en onderdanig respect verblijven /:onder

stond / als voren /:was getekent:/ J: H:

reggers (:ter zijde:/ Rosengaen den

25: 9ber: a: 1732

Neira