closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 173.

te verdragen en anders nache hoofd

plaats te gaen om haar differenten

teverevenen wanneer zij teComen ter

Evitatie van verder ongelden versoek

deese om Eenige dagen uijt steld, het geen

haar is g'accordeert en zijn Eijndelyk

een geworden om de boedel aen de

meest daar voor Presenteerinch af te

staen gelijk sulx gelieventlyk omstandig

is te blogen bij extract resolutie van

Commissarissen op den 26:' Januarij

genomen en wijl het perp &:a aan

anthonij Elisa tebeurt: gevalle is

zoo moge niet af zyn om hem Elisa

n uEd: goede grotie terecommandeeren

Heden zijn door de perig=s deser plaats.

aen d’ EComp: geleverd 8. p:s soeq: raap foely

en niet weetende dese teprolongeeren soo

besluijten zijnde met rispect /:onderstond:/

als voren /:was getekend J=s argier /: ter

Zijde:/ P=lo ai Jn't Casteel Regenge

den 9:' februarij A:o 1733.

Neira

aan als voren

uE: g’Eerde missive van den 11:' deeser

p„r den stuurman Jan Degraef van

den