closeTerug naar inventaris

Transcriptie

407

Van Banda onder dato 231:' Maij 1742.

wesen met ’t welk teverrigten thans

bezig zijn. ook zoo varen mede

derwaarts over volgens bekomene ordre

deCuster der nagelatene wed:e van den

vermoorden krankbesoeker Lourens

Danelsz: beneven den mard:t Pieter

Harmensz: en ondervroegd te werden; hier

mede dese afbreke beveele ik uEE: en

g’agte Pamilie /:na Eerbiedige groete:/

en godes zeekere hoede en verblijf

wijders met veel agting /:onderstond/:/

als voren /:was getekent:/ P.

Bormeester /:ter zijde:/ Banda

ten Casteele Resengi den 4:' Maij

a:o 1733.

Neira

aan als voren

gisterenavond ongevaar de Cloque

seven uuren, liet de pantjallang D'on

bedagt saamheit voor dit Eijland zijne

dreg vallen, waar na mij door den

stuurman der geciteerde kieltje over„

handigt wierd uEE: g’agte briefje

ten selven dage getekent waarbij mij

aangenaem tevoren quaem de goede ont

Langst mijner onderdanige letteren

van 4:' deser mitsgaders dat de van

hier