closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21 Marij 1735.

hier J„o afgescheepte middelbare noten

en 7. p:s soeq=l foelij door gem: bodemptje

ginto soedig en wel aangebragt waren

den Constabelsmaat Cornelis van vort

tot vervang van den Constabel arene

van der klarin hier aangekomen

Zijnde zoo vaar't laest gem: persoon

volgens uEE: ordre met zyjn fanalie

p„r meergenoteerde pandjalling D'onbedagt,

saamheit Costij waarts over welk kielt,je

ook beladen is met de velle en depand,

jalling D'arouw met alle de magere

noten musschaten uijt wijsende denevens

dese overkomende Cognoiscementen zulx

alle de alhier in voorraat gelegen heb„

„bende specerija thans afgescheept zijn

en bestaan in quant en qualiteijt gelyk

volgd;

100710. lb noten masschalen in zoort tewelen

10195: lb vette, en met de pandij: d'onbedagt„

saamhelt mitsg.s

52815. middelbare

37700. magere in't kieltje D'arouw geschapt

100710. lb noten gesz: dewelke den

boekhouder en stuurlieden van 't scchep

Doornik /: die niet geciteerde vaartuij„

gen weder terug varen :/ met een half

p„r C=to en ruijmehand uijtslag ten genoe„

„gen gelevert en toegewogen zijn;

den