closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31: man

den stuurman Jan Degraaf vaerende

val ged: bodemptje D'arouw heeft

zijne ingehad hebbende Contanten Cleeden

en wesmeer /: volgens bekomene Cog„

„noiscementje:/ ten dienste dit Comploir

aangebragt, wel en nabehooren uijt ge„

leverd exepto dathien lasten rijs waar

op na gedane nameling en ontlosersing

van expresse gecommitt:s agt= en eenderde

moet van 66 2/3 lb ijder tekort bevon„

den is die ik reverentelijk versoek

om op reecq: van winst en verlies te

mogen afschrijven dan gemerkt voor

desekeer dit briefje met geen nodige

schrijf stoffe hebbe teverlingen zoo i„

neere en ik verblyf na uEE: benevens

waarde en leeve familie in godes wijlige

bewaringe bevolen en van kerlen onder

daniglijk gegroet te hebben /:onderstond:/

als voren. /was getekend:/ N= Bor

„meester /:ter zijde :/ ten Casteele

Revengee Banda op ’t Eijland ai

den 6: maij A:o 1733.

Neira

aan als voren

uE:E: missive g’eateerd den 7:' Maij

benevens 4. lasten min 100. lb ript en

2. vaten

409

1733.