closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

„sseptemb: 1732

Hendrik langert en boekhouder Dirk

bosch na de E: wester Eylanden, foo=

dat tot provianderinge van 'sComp:s aldar

geposteerd leggende dienaeren, als t inkoppen

van wax Caret en Jongemanslaeven

ten welken zijnde en hoe hij haarver„

ders gedurende dereyse sullen hebben

tereguleren tot haar narigt en op

volginge ter hand gesteld is dese onder

volgende Jnstructie.

Jnstructie voor den vaandra

„ger frans hendrik langert

en boekhouder Dirk bosch

vertreckende met de Chialoup

Derenk als gecommitteerdens

na de zuijt wester Eylanden

Lethij moa, roma kisser,

weder damme niela en babbe

om aldaar sodanige saeken

te verrigen als haar bij

desen voorsz: werden

Een gesen onse om de Z:t wester Eij lander

geposteerde leggende dienaren weder

voor een Jaar dienen geproviandeerd

tewerden sno hebben wij bij besluijt

van den 20.' aug=o J„o laeen goed gevonden

ul: