closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

igeland

1

74

1:

125

D: 505

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden, zijn

met bekendstelling van 't Jaar hunner beze

deringot de qualileiten en 't Jaarburer af 19„

lute aanstelling tolde ampten die zijtansbekleeden

ter zoonen in 't geheelt weeten.

De Heer Pieter Walberck J:r Cuilenburg

Wagals onderkoopmen 1704 koopman en Eerste

Resident.

1700„ Mattroos A 1784 op denkoopmanp

D Hendrik Jan van Schuler, uijtregt

tweede Resident

3: 6

Jndra aangeland,

m Hoog Edel verhoogd

—:

Aan Zijn Edelheyd

Den Hoog Edelen Groot

5

Agtbaaren Heer

der aangeland.

un Hoog Ed= verhoogd

—0

c

——

H: Willem Arnold Alling

_: —„

1:

—: ——

Gouverneur Generaal

1:

Beneevens

Jrhaorgh

: Gechaagt

De WelEdele Heeren Raeden

verhoogd

„—

—:

van Neederlandsch Jndia

noia aangeland

w Hoog Edelh verhoogd

pera aangeland

Hoog Edel Groot Agtbaar heer

uw Hoog Edelhverhoogd

India aangeland

4

Wel Edele Heeren

Jan Hoog Ed: verhoogd:

_ 0

India aan geland

selijk wij bij ende zeer needrige rapporte

uw: Hoog Edelh hoogs

Javmnden 9. deezer, ten geleijde van een thin

Bark, de wijheijd namet uw Hoog Edelheedens

eerbiedigts