close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

e

125

D185

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beze

de ringot de qualileiten en 't Jaarburger afs9„

lute aanstelling tolde ampten dier zijttans tekleeden

ver zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck 1:r Cuilenburg

Aaryale onderkoopmen 1704 koopman en Eerste

Resident.

1 Hendrikvan van Schuler Uijtregt

1720„ Mattroos Ao 1784 op denkoopman J

tweede Rekident

Jndra aangeland

85

um Hoog Edel verhoogd

Waarmeede wij ons in hoopen eener gunstige

——

5

approbatie vervrijmoedige met de verschul

_0

4

e

—: —:

„digste eerbied en ontsag te zijn,

6

2

„der aangeland.

un Hoog Ed: verhoogd

e

_

_:

18

Hoog Edel Groot Agtbaar Heer

——„

1

_

_

Prhaongt

wel Edele Heeren

: Geshaagt

verhoogs

1

Jndia van geland

Volembang.

uw Hoog Edelheedens onder

Den 22 Meij

n Hoog Edelh verhoogd

A:o 1788

danige en Getrouwen dienaren

dra aangeland

un Hoog Edelhverhoogd

India aangeland.

JAlbeeek

Jun Hoog Ed: veerhoogd:

H: C: Van Schuler

1 .

AAndra aangeland

uuw: Hoog Edelhfhoogd.