close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

volgens ordres van uwel Ed: Gestr: ter afwesselingo van

Pieter Simeon en vyf andere soldaaten, hebbe de zesti„

„letairen van de Pantjallang Banca achier aangehoudin

en gaan weder zes andere meede over zoo als hier Nseffens

gaande Naam lyst zal aantoonen

De Chineesche Timmerman heeft mij versogt om

zijne verlossing, gaat thans meede over hykantans hier

wel gemist worden, als ik maar met een ander Mankond„

gereefd worden, die het een of ander knisselen kan:

De alhier onbekwaame gewordene steen bok hebbe

Meede gegeeven op Sleeptouw aan de Pantjallang Banca

die aangebragte steenbok moet voor eerst Nog gebruiken

op brandwagt tot dat ik eene bekwaame Schepprauw

kante Koop krijgen voor 20 of 25 sp„s tot het doen der

brandwagt, als dan zal niet Manqueeren, volgens uweld

Gestreorders, hem onder eene loots te bergen en voor

dies Conservatie te zargen

Den 30 Januarij heeft zijn Hoogheid denn orar„

Kryn Bassaar aan ’t fort gesonden aan mij laaten

verzoeken om het rivier voor vier en twintig uuren

te sperren, zyjn Hoogheid wilde Fanderen daags eene

offerhande laaten buiten brengen tegens de kinder siek„

„te, het zelve hebbe hem toegestaan en hebbe tien schooten

Laaten doen tot honeur voor den orang Kaya Basaar

hebbe de Eeve uwelEd: Gestr te Comuniceeren dat

op den 10 Ianuari de Jonge koningis komen te overlij„

„den, en den 12. dato Laramana tot heeden toe voor den

Iongen koning Nog geen andere in zin Plaats aan

„gesteld aan den Jongen koning heeft de Comp„e een trouwe

vriend verlooren en steede van den overleedene Larr„

„mana is den geweesene 't Konings Schrijver Megaradije

door zijn Hoogheid op den 13 februarij wederom aangen

„„steld tot Laramana

v