close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

245

vier Portugeesche Bosschieters als Ian Calderie Fed„

„rendino Fissere, Lacer Perero en Nicolaas de Sosa, dewelke

bereeds over twee Jaaren haaren dienst trouw alhier gedaan

hebben, versoeken aan uwel Ed Gestr om haare verlossing

van hier, versoeke uwel Ed Gesta: om vier andere in dies plaats

de Pantjallang Banca is gelaaden met 39465½ lb

gesuivert Thins, Neemt zijne te rug reese daar meede aan

Comp=e Cassa blijft na afgaande deeses Stirk 10604 spreaalen

en versoeke uwel Ed Gest„r mij weder om met 3000 ps dier spe„

„cie te gerieven

Verders Neeme de vrijheid uwel Ed: Gest„ zoodanige

Papieren aan te Presenteeren als hier Nevensgaande Re„

gister aantoond en mij met alle ootmoed noeme /onderstond:/

wel Edele gestrenge Heer /lager / uwel Edele Gestrenge

H

onderdaanige schuld Pligtige Dienaar / getekend/ G:r Die„

„den hoven /in margine:/ Pera den 15 feb 1787.

Translaat Maleitsche Missive ge„

„schreven door den Laramana van Pera

Makotta Radja, aan den wel Edelen

Gestrenge Heer Gouverneur in Direc„

„teur der stad en Fortresse Malacca

Na gewoone inlyding

De Nagoda van de Sloep heeft van Nagoda Poete

Sp: 25.

afgenomen eene somme van

4

Tien p:s Atchiense broeken kostende

10

een donderbuis

92:

En van Nagoda Sam.

Mitsgaders eenige gelden van verscheiden slangenoor„

reeschen, weshalven ik van mijn Pligt agt den wel Edelen

Gestrenge Heer Gouverneur daar van kennis te geeven

Jhumat

Ten teken van waar wel meenendheid voeg ik bij

deezen tot een present veertig katjesten

Geschreven op den 26=ee dag van de maand Rabi-il

Agel in het 1201. Zijnde den 13 Februarij 1787 / daar onder

Aldus

nt

ij„

ing

eede

in

Con

e

32

2a

12:

vn