closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2243

e ege ie en te de det eigtel ven de ziten en

ook hoedanig de sorten moeten worden aangelegd, om, niet hooge pa„

„litsaden (over dewelke een inlandsch vijand zelden onderstaat te

kliimen) omringd zijnde, door vijf honderd man te kunnen

Reseveerd worden:

Dat Hunne Wel-Edele Gestr: nog bezigtigen het aland

kars, leggende tusschen het noorder en zuider canaal van Riouw,

om te kunnen oordeelen of dat eiland (indien 'er maar goed drink„

„water te bekomen is) niet met weinig kosten van de daar opgroeij„

ende ruigte gezuiverd, en redoutabler dan het verkoten terrem op

Tanjorg Linang gefortificeerd, mitsgaders daar mede, gelijk eenigen

van die 'er geweest zijn sustinceren, de vijandelijke indrang door

beide de gemelde canaalen belet kan worden.

dat Hunne wel- Edele Gestr wijders door den Ingenieur

icard Llans laaten formeeren van de fortificatien, die ’t zij op

ijong zinang oft op het eiland Mars noodig zijn, en na goedkeuring

e executie daar van daadelijk een begin doen maaken;

af Hunne Wel= Edele Gestr. tot de monture van de nieuwe

van de Compagnie leenen zoo veel canons van 6.–: lb. bals als

rerd zouden mogen worden boven de twaalf stuks van

scheiden caliber, die ik van hier kan zenden, bestaande in

.—. stuks van 12.

.

2. —.

8.—. en

6.—

6.—. ff:

Dat Hunne wel-Edele Gesw. eindelijk in deliberatie neemen of

Radja Tonmogong, (een der geweezen Ministers van den gevlugten zul„

„than Machmoet, die met eenig schuum van volk op Kottakarvan

in