closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

gelast hadde, ter ande zijnentwegen, een en andere poinckn, den

Koning voor te draagen, en daar op een Cathagoris antwoord blaf

te gemoed zien

Hier in bestaande, dat den Commandant insteerde, deeze tijd

zoo dra immers mogelijk hem geliefde te bepaalen, dan dat zulks med

konde geschieden ter zij, den koning na gedaane receptie aan

hem Commandant, door zijn Eerste Minister, en verdere Rijks„

„grooten, een Contra visite, aan het oort zera afleijde.

waar op den Koning ons Gecommitteerdens ten antwoord gaf„

Dat hij wel eenige zijner Rijksgrooten die daar toe genegen

waaren wilde permissie verleenen.

Op welk antwoord, wij de Nooo insteerten, en hem Koning te

kennen gaven, dat de Hooge, en aanzienlijke qualiteit van onze

Principaal vereischte, eene zodanige contra visite te moeten ver„

„wagten, en dus terwijl zijne Hoogheid te zeer bejaard was,

en men zulks van hem, niet wel konde vergen, was onsen

gemelden Commandant, in die billijke verwagting, dat

zijn Eerste Minister den zulthan Mouda en verdere

Rijksgrooten, daar toe welde gelasten, en waar aan den„

„zelven geenzints was twijfelende

Op alle hetwelke den Koning, ons Gecommitteerdens, ten

antwoord liet toekomen.

Dat hij koning wel eenige Ministers wilde zenden, indien

dezelve daar toe vrijwillig genegen waren, zonder dezelve

te ordonneeren, dog geene zijner Eerste Ministers veel

minder den sulthan Mouda, van Zig te willen verwijderen

Hier bij voegende,

Dat