closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat zulks nooit nog gebeurd was, en dus daar toe niet

konde ordonneeren.

Geedende de ondergetekendens, den Koning van Zerach daar op

Oin antwoord.

Dat er ook minner hier te zerad een persoon van die qua„

„liteit in Ambassade aan hem was afgezonden, en dat dier

„halven onze Commandant hem Cathagoris antwoord door ons

Gecommitteerdens liet affvraagen.

Hier op antwoorde den Koning

Dat hij geenziits voorneemens was zijne Ministers daar

toe te ordonneeren, dan indeen dezelve genegen waren, uit

hun egen een contra visite aan den Commandant te doen,

zoude hij koning daar niet tegen zijn.

waar na wij den zulthan Monda vroegen, of hij genegen

was, terwijl den koning zulks aan hun Ministers overliet

met de andere Rijksgrooten, na dat onze Principaal

zoude ten Hove verscheenen zijn, een Contra visite,

aan hem te Lerach afte leggen

Dewelke daar op ten antwoord gaf.

Indien, de Koning hem zulks met de andere RRRijks„

„grooten, ordonneerde daar in niet te zullen manqueeren,

dog sonder Speciale Last van den koning, daar niet inte„

kunnen treeden

Op welk van den Sulthan Mouda, bekomen antwoord

de ondergetekendens, den koning, bij repetitie, het hier

vooren gealligneerde, diverse maalen, onder hoog gebragt

hebbende, en telkens, hetzelve antwoord bekomende, vroegen

of