close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daerom derwaerts senden en om dat het

tot verlichtinge dienen soude, soo hebben wij

goet gedacht ul: mede te geven den persoon

van jacob Ruijs. mexties daer alomme

bekent en geweest, ditt ondervraegt wesende

kunt weder na wocankeren, maer off

het geviell ul: ’t eeniger plaetse wat padi„

off Sago kondet ruijlen Can sulcx met

eenen geschieden, tot welken Eijnde wij

nu eenige goederen mede geven in de

nevensgaende notitie bekent, en getaxeert,

dit alles verricht wesende kan ul: weder

herwaerts keren sonder onderwegen Ergens

aen te lopen, off den noot moste het vereijssen,

neempt op UL: vertreck van de respective

oranghkajen een vrundelijk affscheijt

recommanderende onse guarnisoenhouders

een eerlijk handel en vroonen omme ganck

met de inlanderen te onderhouden, ook dient

vernomen off de Jnlanders in het leeren

wat gevordert hebben en off daar ook

eenige persoonen tot de Christelijk relige

toegecomen sijn mitsgaders off den kranck„

„besoeker en schoolm= hun, in derselver dienst

wel