close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rooij van hier na Batavia geroepen werd,

en den boeckhouder Johannes Lobs, voorleden

Sondagh getrouwt is

hier mede.

D:E: Erntfesto, Agtbaere, Manhafte,

wijse, voorsienige, genereusen Heere, en

Vrunden, desen eijndigende bevelen wij uE: E:

na vrundelijcke groete inde genadige bescher

minge des alderhoogsten, ende verblijven, onder„

stond UE: E„s dienstwillige vrundt, en

dienaeren, was geteijckent Willem van Zijll,

Albert van Brengel, Joh=s de Hertogh,

Adriaan van Rooijen, Cornelis Stull, en

Pieter kraen, in margine Banda Nassauw,

den 10=en Iunij 1683.

Coclo=aij

Aen den Coopman Mons„r

Nicolaas de La Nontaiqne.

Eersaeme; voorsienige, seer discrete dr

Met de Chialoep de Piessangh zende ick ul:

jegenwoordigh toe, de volgende goederen, en

Provisie als:

vijff packen gesorteerde kleden,

Ses lasten witte Rijs, en

hondert enckelde bossen Rottangh Java, alles

volgens het nevensgaende brieffje vanden

opper=Coopman Mons=r van Breugel, ende

verte

G

201

notificatie van p.r de Roij,

en J=s Lobs.