close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0445

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

twelk ik behoorde gedaan te hebben, doch sal

hier in't toekomende voorsichtiger sijn, den brief

00

door orankaij Carbauw aen uE: E: agtb=r toegesonden

heb ik selfs geschreven, hoe wel ik daar in

net en vermeldt van mijne verlossinge, en ook om

die reden nu noch een Iaar op dit dorre Eijlandt

te moeten Contumneeren,

Wat de kerck, en school aen gaet is nogh in een

goeden stant soo dat hier noch dagelijcx meer

heijdense kinderen, tot de selve wort toegevoeght,

daar toe ik, ende den Schoolmeester alle middelen

daar toe aen wende, op dat dese blinde heijdenen,

tot de Christelijke religie souden gebracht werden,

daar toe de heere vorder sijn zegen gelief te ver„

„leenen

Sondagh den 7:e Feb: naer dit ik de maleijse dienst

gedaen had, doen uijt last, en ordre van uE: E:

agtbaere alle de orenkaijs uijt de negorij wokan,

ende van mohambeel heeft laeten roepen, in

tschool, of sij met ons, nevens een jnlants

vaartuijgt en volck naer trandgelieven toe te

gaan, om aldaarscherpelijk, en instilheijt te

vernemen, om wat redenen sij nu ontrent drij

jaaren geleden, eenige onser ingesetenen van de

ver6

165