close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ingevalle uE. E. agtbaere met sulck, en

diergelijk: hooren voor d’ EComp„e kan dienen,

twijffele niet off sullen ons de voir aenwenden

om jaerlijcx soo veel op te schomelen als

Jmmers mogelijk sal sijn,

Aengaende de perel negotie is alhier voor soo

veel aes als nogh bekent is weijnigh, de

redenen daar van is dese dat de vrije luijden

de welke alhier met behoorlijke passen voorsien

verschijnende, en wederom vertreken, naer die

negorijen varen, en dat Iuweel aldaar op

reuijlen, soo datter voor d’ E: Comp=e niet kan

overscheeten, versoeken dierhalven uEE: agtb:

ordre, wat daar inne sullen doen offlaten,

de posthouders sijn alhier nogh in redelijcke

gesontheijt, uijtgesonder, den soldaat dirck

baerensen, van amstver=s de welcke in den

heere ontslaepen is, den 2=e feb=r In't Jaar 1683

Jck Crankbesoecker Iacharias, matthijsen,

versoek instantlijck aen uE:E. agtbare

om met de Eerste gelegentheijt van arouw

magh verlost werden, want het hanghtalleen

aen de geinst ende het believen van uEE=

agtbaere, de orangkaijs van maikor, en die

van wanier hebben, andermael versoegh aen

verte

167