close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aen d’ E: E: agb: Heere.

Willem van Zijll

Gouverneur en directeur

dieer waerdige provintie.

V: E: Agb: Erntfistt„ manhaste

Wijse voors: en bescheijdenen, Heer

Mijn Heer.

Dese dient Empelijk tot geleijde van twee vaten

vlees en drie d=os speck twelk 'tsamen, tot 360: lb

tlees, en 260: lb: 'wat speck gerekent 1500: lb: vlees

en speck komt uijt te maken, hebbende ontrent

een halff vat vlees en Ipek onder malkanderen

nog Eenlijk overgehouden, dat eenige tijdt reets op

gestaen, heeft, ik sall mergen soo 't noodig is, daer

van een apart factuirken ten Laste neira

overbrengen, anders zoude het ook dog onder

UE: E agb: believen„ p=r memorie soo lange hier

kunnen blyven voortlopen, tot dat bij d’ aankomst

van ’t Bandase succours, dit, met soo veel E:

vlees en spek weder geliquideert soude werden,

Jk hebbe aanden quartierm=r gelast dese vaten

niet telossen, voor dat van uEE agb: g'ordoneert

zij, om off ’t uEE agb: beliefde d’selve niet schuijn

recht uijt na boor te senden, daer dog wesen moeten

Waarmede