close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0465

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

„k

t

ul

98

4„

is inhande vanden Orangcaij Caver inde negorij

seramlaut, en d’ander nevens een vlagge inhanden

vanden Oranghcaij touatloulij wiens vader,

gen:t mailoa, die voor desen de brieff van d’E. Comp:e

ontfangen heeft, is gestorven, beijde dese brieven, zijn

op Ceram Laut, dogh Ceram=ourij is een ander

negorij,

de volgende negorien zoude geern haer onder

de gehoorsaemheijd van d’E. Comp„e en Cornelis

Salachoor te begeven, als,

Orangcaij Touahan,

maressij.

Walonto,

Caner.

kelij, dewelcke hier met dese kruijsjes

haer tekenen gestelt hebben, in margine

geschreven den 12„en maart in de negorij Cera.

Aen d’E. Heer Willem van zijll

op den 15: maert hestlijk: zijn wij met ons

drien geluckelijk: op temmber gekomen. welken

orangcaij drusalelou naer de negorij timor=laut

vertrocken was, van waer hem dan verwagt

hebben, tot dat denselven P=r de Chialoep vanden

Bandaes burger Carsten jaus: en den

stuirman, en Jacharias weder alhier retourneerden,

wanneer gesamentlijk gingen om twee personen

die in oneenigheijd leeffden, tot eendragt te

verte

185