close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vaetjes kruijt gevonden wierden meest

bedurven die zij den Jongen conincq

lieten volgen met verklaringe dat zij

doen niet meer buspoeder hadden

maar den attestandt hadde naderhandt

van m=e griffer verstaan dat nog veer„

kiat vaetjes van het beste Cruijdt

in haar logie verborgen gehouden

wierde, die na het ontset van banten„

soo nu als dan aan des ouden conincx

gesinden souden verstreckt zijn.

derden spreekt den Attestandt wegens

Een

seeker brandt weijnichtijts voor

zijn vertreck even buijtende neder„

landtse logie voorgevallen

Ten vierden dat de Engelsen off haar volck

ten dage van zijn attestants vertreck

de nederlandtse Logie geplondert hadde

volgens verklaringe daar van beleijdt

hij hadde naderhandt meede verstaan

hoe eenige varkers die uijt de

nederlandtse logie op straat quamen

loopen door eenige engelsen matroseh

doodt gestooken waren en dat mees

ter Barrevelt en andre daarop.

uijt geroepen hadden deese woorden

in substantie, Jaa soo lustigh manne

kil de varkens, soo sullen wij ook

de hollandse houden doen, wanneer

zij aanhandt comen

vijfden hadde hij attestant gesien

Gen

dat de engelsche haar scheepen

den Egel voor het landen van

Comp=s magt aande walgehaalt

hebben en nader handt uijtverscheijd

rapporten