close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0047

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

37:

gelijk mede alle voorengem: bij den Justitie gecondemneerdens

en quaedstoker, in de negorie Warinama ten bannissement

tot uw hoog Edelens gevenereerde dispositien

Terwijl voorts de laeding van ’t schip De vrouwe

lading der scheepen

Elisabeth bestaert in

2:

299:

/550: bh: of 164473: lb: garioffel Nagulen

1:

kelder met olitijten N=o 2: waar op besz: olitijten voor

Batavia weegt br: 92: lb: waar in

8:¾: lb: sassafras in 3: flessen

_=o

11: Coelijlavrang 3:

23:¾: Caijoepaetij 7: _=o

43: lb: tesamen

50: p=s swarthontjes met geconfijle moernagulen in voe„

„gen als vooren wegen br: 1811: lb:

en 1834: lb: Netto

1000

lb: Lignum sassefras

1: p=s metale kanon clocqs wijse- van 6: lb: bals gem=t

: a=o 1630: weegt lb: 969:

13: ijzers d=o van diverse kalibers wegen te saemen

lb: 14350:

2: ankers als,

1: p=s van ’t schip Saamslag

1: —=o schakenbosch

1: Pottje met een Plankie vast gemaekt en aldaer op

tesz: naten uijt de bogt van

Haija.

1:

Linne sak met 'sComp=s chiap verseguld en daar op besz

wilde nagulen tot een monster

50: p=s stroo zacken benaijd in goenije, waar op besz:

monster stroo sacken voor Bata„

„via weegt br: 31: lb.

1: dosie besz: naten en nagulen uijt haija, en

Elders langs Ceram.

2:

20

lij

iks

n

1800„

neert

ft„

na„

alle

't of„

nt„

in

be„

Van

van

enden

k

ren,

Ceduire

2oo

tie

Ee

t: aan„

waere

er vol„

't 3: stu

niet Zoa„

wegen

d kans„

komen,

entie

amen