close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tmaal

raand

Restant van 'sComp=s lij„

„waeden,

86:

100:

363

248

120:

101

40:

40:

169½

193

200

800

82:

36:

kunnen om dies hoge prijs

niet verkogt werden,

rondvrage, door den E: g: Clercq ge„

„daen,

53:

aan 's Comp=s gemeene werken, onvermindert de voldoening der boete van V: rd=s

die reeds bij den hongij raad, blijkens rollen den fiscaal der vloote, nae teneur

der ordres op het scheppen der correcorre beraamd, is toe geweesen, onder

recommandatie ende bedrijging dat bij gemis van hunne persoonen,

zullen incurreren, daar toe in den ketting geklonken te werden,

Laastelijk door den oppercoopman van Iongstal noch bekent ge„

maekt zijnde, dat op ’s Comp=s paksolder en in de winkel noch

per restant een parthij van

p=s

Bethilles gem: gebl: die volgens de prijs cour: beswaerd zijn met 90: p=r C:

baftas swarte heele br:

„105:

_=o

Dongris met roode hoofden,

302:

gingang drongan

_=o

85

_=o

guinees gem: gebl: getw: S=r

124:

_=o _=o Cust

_o

157

_=o Iangern: p=r 3: S=t

_=o

„209„

_=o bl: blauw

_=o

114:

moerissen gem: gebl:

_=o

107:

_=o

percallen fijne

_=o

170

_=o

_=o. gem: _=o

236:

Salemp=s bruijn blauw

_=o

195:

_=o

_=o gem: gebl:

„180:

_=o

_=o

ruwe

„146:

Om de Excessive duerte, bij vroegere vensutie als invendibel

leggende waeren, is goed gevonden thans weder eens een derde

part der gem: lijwaeden publicq te verkopen, om nae ingekoomen

Rendement, den verderen vercoops prijs nae vereijs als dan verder

en naeder te reguleeren, ./.onderstond ./. Amboina aan ’t Cas„

„teel Victoria dato voorsz: ./. was getekend ./. M:t J:n V:n Idsinga

P:l v:n Jongstal, A:n F:s Baudouin, J:l d:' Mares, J:s A:n De

Villeneuve D:l Lacaze, en I:s Olivier,

Bij Rond=vraang

Woensdag Den 21: ecember Anno 1757:

Door mij Eerste genwooren Clercq van Politie, ter ordre van den wel„

Edelen.

77.

9

12

29

l:

is„

s

1

red

ns„

n

haijo

bij

rent„

295.

8

„3

2