closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klag

Sr

I:

De Generaale Lasten van dit Gouvernement bedraegen in ’t afgesloo„

„tene Boekjaar van Anno 175 6/7:en

Waar van

Aan Costgelden en Randsoenen ƒ 48016: 6: 4:

12

35702: 2

Aan ’t Casteel.

7: 8:

3476.

Hitou„ comptoir

2568 4:

Honimoa _=o

8:

1292:18:

Haroeko _=o

4:

1481.

Saricque _=o

4:

1500:

=o

Bouro

1995:

5:

8:

_=o

48016:

6:

manipa

als

ƒ

30778: 11:—:

ondinarij ongelden

19515:19: 8:

Aan ’t Casteel.

2579:14: 8

Hitou t Comptoir

2498: 12: 8:

Honimoa _=o

1394: 19: 8:

_=o

Haroeko

1686: 5: 8:

_=o

Laricque

_0

1560: 17:

Bouro.

_=o

1542: 2: 8:

manipa

30778:

ƒ 126448:10:2:

Land= Zoldijen

89373 3: 8:

aan ’t Casteel

9160: 16:—:

Hitou„ Comptoir

8347: 4: —:

_=o

Honimoa

4:

4135:

_=o.

Haroeko

6: 10:

4227:

_=o

Laricque

: —:

4784:

_=o

Bouro.

6420: 16:—

_o

126448

manipa

te weten

ƒ 8023: 18: 8:

Extraord: ongelden

7201: 1:8:

aan ’t Casteel

207: 15: 8:

Hitou ’t Comptoir

_=o

246: 7:—

Honimoa„

155: —: —:

_=o

Haroeko

187: 14:8:

=o

Laricque

26: —:—:

_=o

Bouro

8023:

waar van

3: 8:

384:

Fortificatie Reeck

—.

381: 11:

aan ’t Casteel

384:

2: 12: 8:

manipa ’t Comptoir

als

9551:14:—:

Inlandse Zoldijen

4130: 4:

aan ’t Casteel

224: 16:—

hitou„ Comptoir

_=o

2885: 10:

honimoa

1620: —: —:

_o

haroeko

172: 16: —:

_=o

Paricque

16:

172:

_=o

Bouro

12:

345:

_=o

manipa

9551:

teweten

—:

Timmeragie en Reparatie ƒ 4250: 19

aan ’t casteel

17:

4080

honimoa t Comptoir

8:

32

8:

5:

_=o

100

haroeko

—:

10

_o

15

Laricque

5:

_o

22

manipa

4250

ƒ 227454

Transporteere

10

11:

18:

3:

14:

2

—:

4:

19:

2:

8.