close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0106

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klag

Sr

I:

De Generaale Lasten van dit Gouvernement bedraegen in ’t afgesloo„

„tene Boekjaar van Anno 175 6/7:en

Waar van

Aan Costgelden en Randsoenen ƒ 48016: 6: 4:

12

35702: 2

Aan ’t Casteel.

7: 8:

3476.

Hitou„ comptoir

2568 4:

Honimoa _=o

8:

1292:18:

Haroeko _=o

4:

1481.

Saricque _=o

4:

1500:

=o

Bouro

1995:

5:

8:

_=o

48016:

6:

manipa

als

ƒ

30778: 11:—:

ondinarij ongelden

19515:19: 8:

Aan ’t Casteel.

2579:14: 8

Hitou t Comptoir

2498: 12: 8:

Honimoa _=o

1394: 19: 8:

_=o

Haroeko

1686: 5: 8:

_=o

Laricque

_0

1560: 17:

Bouro.

_=o

1542: 2: 8:

manipa

30778:

ƒ 126448:10:2:

Land= Zoldijen

89373 3: 8:

aan ’t Casteel

9160: 16:—:

Hitou„ Comptoir

8347: 4: —:

_=o

Honimoa

4:

4135:

_=o.

Haroeko

6: 10:

4227:

_=o

Laricque

: —:

4784:

_=o

Bouro.

6420: 16:—

_o

126448

manipa

te weten

ƒ 8023: 18: 8:

Extraord: ongelden

7201: 1:8:

aan ’t Casteel

207: 15: 8:

Hitou ’t Comptoir

_=o

246: 7:—

Honimoa„

155: —: —:

_=o

Haroeko

187: 14:8:

=o

Laricque

26: —:—:

_=o

Bouro

8023:

waar van

3: 8:

384:

Fortificatie Reeck

—.

381: 11:

aan ’t Casteel

384:

2: 12: 8:

manipa ’t Comptoir

als

9551:14:—:

Inlandse Zoldijen

4130: 4:

aan ’t Casteel

224: 16:—

hitou„ Comptoir

_=o

2885: 10:

honimoa

1620: —: —:

_o

haroeko

172: 16: —:

_=o

Paricque

16:

172:

_=o

Bouro

12:

345:

_=o

manipa

9551:

teweten

—:

Timmeragie en Reparatie ƒ 4250: 19

aan ’t casteel

17:

4080

honimoa t Comptoir

8:

32

8:

5:

_=o

100

haroeko

—:

10

_o

15

Laricque

5:

_o

22

manipa

4250

ƒ 227454

Transporteere

10

11:

18:

3:

14:

2

—:

4:

19:

2:

8.