close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0216

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

316

Den radja van Haroeko repliceerd dat gem: thuijn

aan Haroek gehoort en dies vrugten met de hunne

altoos ter schaal gebragt zijn.

25: pohon tjenke d’ Jong satu

15 Real.. Rd„s

315

parthijen staen buijten.

15.

steinmets„

- -

225:

Den Raad verklaart desen doussont Hattoemet„

2

„matoe sagoe

35:

- - - -

70.

1

tenuij tot Haroeko te behooren op desselfs al

1 2: fanarij

12.

reeds gepresteerden Eedt.

Limasoeko - - -

8 doeriang - - - - - -

10.

17: Lanse - - - - - - - - sasoeko - - - -

19: Gaijang

dousoekoe - - - -

- - - .

13: Colapa

-

10 Real

20: Goemoetoe

200:

nun

Somma Rd„

912:4:

Telis Ferdinandus segt dat dese twee hier

Doussong v: diatas Ajer Leyrissa rieuw mett

nevens gem: doussongs voor de sijne verklaarde

dengan hahofou-

zijn Geen parthijen.

50: mata sagoe satux 2: real

100.—

Ed„s

14: pohon Lansa sasoeko

3:½

Somma Rd„s 103½

Jacob Marmonij punja doussong Jangbo

Iacob Harmonij segt desen hun Eijgen te zyn

nama Saherij dia punja moeatang.

Geen Parthijen.

t 5: pohon tjenke de Jong satu 15. Real - - - - - rd„s 225:—

6 2: mata sagoe - - - - - - - - - 2:

124:

- - - - -

42: pohon fanarij - - - - . -

42.—

1

- - -„

16: doeariang - - - - - - - Limasoeko - - - - - -

20

14½

29: Gajang - - - - - - - doeasoeko - - - -

lansa - - - - -

12:

3:—

sasoeko - - - -

52 goemoetoe - - - - - - 70 real - - - - - 520:

8

Colappa - - - - - - - doeasoek

- . - 4

4

Somma Rd„s 93214

Doussong diatas aper Leijrissa Toenapoetia.

Als boven in geen verschil

Rd„s 52:

26: mata sagoe satu 2 real -

0 pohon Lansa Tasoeko - - - - - -

1:½

6: tjampada

rant

Somma Rd„s 50:

Fordaan Pattij punja doussong waae Na„

Jondaan Pattij Adidem.

kahoeloe dengan anno noeweij ini tiga dolk

song ampoenja moeatang.

105

Rd„s

7: Tohon tjenke Bernard Satup: 15 real

- - .

180.

1 2:

.

15

90.

bagoe satup: 2 real -

45.

31.

31

Canarij

gajang

doeasoeko

1 9:

- -

P

2

5: Calapa

- - - - - - - -

250:

25: goemoete 10 real

- - - - - -

2

- - -

8. Lansa sasoeko

670.

somma Rd„s

Doufjong3

Jon

dese

Den

agtero

Iorda

trua:

eenige

de vru

dispu